ЗА ФИРМАТАБраян -Термоизол ЕООД - гр.Ямбол


line"Браян -Термоизол" ЕООД - гр.Ямбол е правоприемник на "Пещостроене и изолации" АД гр.София към ДСО "Монтажи". Във връзка с демонополизацията на последното от 01.03.1991 г. се образува "Браян -Термоизол"ЕООД - гр. Ямбол, което изцяло пое функциите на "Пещостроене и изолации" АД - гр. София.

Първоначално основния предмет на дейност е:

 • Направа на топлинни изолации по тръбопроводи и технически съоръжения.
 • Извършване на пещостроителни работи по котли и съоръжения.

Бързото развитие на фирмата се осъществява благодарение на умело използвания натрупан опит и добри традиции,придобити от дългогодишната работа във " Пещостроене и изолации". Още в началото на дейнсотта и вследствие на появилите се нови пазарни отношения и със оглед на по-пълно задоволяване потребностите на своите обекти и клиенти фирмата прави въздуховоди и елементи по възуховодната мрежа.


НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

"БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ" ЕООД отговаря на високите пазарни изисквания с добра материална, инструментална и технологична обезпеченост на производствения процес. Ръководният състав, работниците и специалистите във фирмата, натрупали опит 22 години доказват своята точност, коректност, качествено изпълнение на възложените задачи и високи умения да се справят с конкуренцията.

"БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ" ЕООД ЯМБОЛ С НАЛИЧНАТА МАТЕРИАЛНА, ФИНАНСОВА И КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗПЪЛНИ КАЧЕСТВЕНО И В ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СРОКОВЕ ПОЕТИТЕ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

"БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ" ЕООД ЯМБОЛ Е УЧАСТВУВАЛО ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА КРУПНИ ИНДУСТРИАЛНИ МОЩНОСТИ КАТО:

 • МАРИЦА-ИЗТОК ТЕЦ-1, ТЕЦ-2 И ТЕЦ-3;
 • "ХЕС" АД Ямбол
 • "ТОПЛОФИКАЦИЯ" - ЯМБОЛ
 • "ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД"-СЛИВЕН
 • "МИРОЛИО БЪЛГАРИЯ" АД
 • "ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ" АД Ямбол
 • "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД Горна Оряховица
 • "ЯМБОЛЕН"-АД ЯМБОЛ
 • "ПАПАС-ОЛИО"-ЯМБОЛ
 • "ДОМЕЙН-БОЙАР"-СЛИВЕН
 • "ВИНС-ИНДУСТРИЙС" ООД СОФИЯ
 • "ВИНИС"ООД-ЯМБОЛ, "ВИНИ"-ООД СЛИВЕН
 • Цех за сярна киселина гр.Пирдоп
 • МОЛ ГАЛЕРИЯ БУРГАС
 • Електростатичен филтър – фабрика Ветово
 • И МНОГО ДРУГИ

ИЗПЪЛНЯВАТ СЕ И ВСИЧКИ ОБЕКТИ НА СТЪКЛАРСКАТА, КЕРАМИЧНАТА, СТРОИТЕЛНАТА, ЦЕЛУЛОЗНАТА, ХИМИЧЕСКАТА, МАШИНОСТРОИТЕЛНАТА, ХРАНИТЕЛНАТА, ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И ДРУГИ ПРОМИШЛЕНОСТИ,

 

Copyright © 2013 | Изграден от Sliven.NET